אזרחים ותיקים - הגיל הפעיל

התעמלות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום שישי

7:15 מתיחות אדווה יפהר סטודיו כחול

7:15 התעמלות אדווה יפהר סטודיו כחול

7:15 התעמלות אדווה יפהר סטודיו כחול

7:15 מתיחות אדווה יפהר סטודיו כחול

7:15 התעמלות אדווה יפהר סטודיו כחול

 

8:00 התעמלות כסאות אדוה יפהר סטודיו אפור+ זום

8:00 יוגה הילה שגיב סטודיו כחול

8:00 התעמלות אדווה יפהר סטודיו כחול + זום

8:00 התעמלות אדוה יפהר סטודיו אפור

8:00 צ'יקונג טל נחום סטודיו אפור

8:00 התעמלות אדוה יפהר זום בלבד

8:15 התעמלות פזית כץ סטודיו כחול

8:00 התעמלות אדוה יפהר סטודיו אפור+ זום

8:00 יוגה בת אל גמליאל סטודיו אפור

8:15 התעמלות פזית כץ סטודיו כחול

8:10 התעמלות אדווה יפהר סטודיו כחול

 

8:50 התעמלות נשים אדוה יפהר סטודיו אפור

9:00 יוגה נשים יעל קעטבי סטודיו כחול

 

8:50 התעמלות נשים אדוה יפהר סטודיו אפור

9:00 מתיחות אדווה יפהר  סטודיו כחול

 

9:30 פלדנקרייז חגית ארד סטודיו אפור

9:00 מתיחות אדוה יפהר סטודיו אפור

 

 

9:00 פלדנקרייז  חגית ארד סטודיו אפור

 

 

מחירים לחודש: 1-3 פעמים בשבוע  140 ₪  לחודש כולל זום, 4 פעמים בשבוע 180 ₪,  5 פעמים 200 ₪

התעמלות