לפניכם כלל המכרזים בגדרה

 

 

 

 

 

 

 

 שם המכרז
 מספר מכרז  תאריך סיום  פרטי המכרז
מלל מונגש

מכרז פומבי לרכישת והתקנת ריהוט לספרייה (מבוטל)

 051/2023 02/07/2023    
     

 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
 

 

       

 

       

 

       

 

 

img