לפרטי המשרהמועד פרסוםלפרטי המשרהמועד אחרון להגשה
מבשל.ת למעונות מרכז אופק 26/06/2023 לחץ לפרטי המשרה 01.04.2024
איש.ת צוות בצהרוני הגנים 26/06/2023 לחץ לפרטי המשרה 01.04.2024
מנהל.ת מעון במרכז אופק 26/06/2023 לחץ לפרטי המשרה 01.04.2024
סייע.ת במעונות אופק 26/06/2023 לחץ לפרטי המשרה 01.04.2024
מוביל.ת כיתה למעון יום 26/06/2023 לחץ לפרטי המשרה 01.04.2024