לפרטי המשרהמועד פרסוםלפרטי המשרהמועד אחרון להגשה
רכז/ת הנוער הבא 22/05/2024 לחץ לפרטי המשרה 01.09.2024
מבשל.ת למעונות מרכז אופק 19/05/2024 לחץ לפרטי המשרה 21.08.2024
איש.ת צוות בצהרוני הגנים 19/05/2024 לחץ לפרטי המשרה 21.08.2024
מנהל.ת מעון במרכז אופק 19/05/2024 לחץ לפרטי המשרה 21.08.2024
סייע.ת במעונות אופק 19/05/2024 לחץ לפרטי המשרה 21.08.2024
מוביל.ת כיתה למעון יום 19/05/2024 לחץ לפרטי המשרה 21.08.2024