קייטנת החופש הגדול בבתי ספר תשפ"ד- בוקר
קייטנה מועדים רישום
קייטנה בבי"ס אוהל שלום - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס אוהל שלום - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס אוהל שלום - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס אורות מרים - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס אורות מרים - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס אורות מרים - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס גוונים - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס גוונים - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס גוונים - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס הבילויים - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס הבילויים - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס הבילויים - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס פינס - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס פינס - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס פינס - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס קשת - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס קשת - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס קשת - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס רימונים - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס רימונים - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס רימונים - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס רעות - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס רעות - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס רעות - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס שלהבות - כתה א'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס שלהבות - כתה ב'01/07/24-21/07/24
סגור
קייטנה בבי"ס שלהבות - כתה ג'01/07/24-21/07/24
סגור