מרכז אופק כנפי נשרים 3 

כניסה נגישה - רמפה

שירותים- גברים ונשים קומת קרקע

מעלית

מכשיר עזר לשמיעה - במזכירות

חניות נגישות 

img