חזון:

מרכז אופק יהווה בית קהילה לחינוך, ידע, תרבות ופנאי, למגוון האוכלוסיות מטף ועד זהב.
אבני היסוד של המרכז יתבססו על ערכים של נתינה, עזרה הדתית, שילוב השונה ומצוינות, תוך פיתוח והעצמה של הפרט, המשפחה והקהילה.
המרכז יפעל ברגישות, יצירתיות וחדשנות, להתאמת תכניות ופעילויות לצרכי הקהילה במציאות משתנה באופן יעיל, שירות ומקצועי בשילוב טכנולוגיות מתקדמות.